طلسمات سلیمانی
طلسمات سلیمانی

طلسمات سلیمانی- نسخه خطی 273 صفحه به زبان اردو- شامل: فراخی رزق- برای محبت زبانبندی مخلوق- دفع امراض-نقش سوره فلق- نفش سوره ناس و غیره

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

telesmat _1570711665_32475_4212_1292.zip55.19 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 10,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت